Duidelijke tariefstructuur

Tarieven

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). Het gaat te ver en komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschilllende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meestvoorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Tegemoetkoming in de kosten

Wanneer u een laag inkomen en/of weinig vermogen (geld op de rekening) heeft, proberen wij de kosten, die u wilt/moet maken voor RB Bewindvoering, vergoed te krijgen door de gemeente. Elke gemeente hanteert echter haar eigen regels. Wij kunnen u dus geen garantie geven dat u hiervoor in aanmerking komt.

Tarievenlijst

Eenpersoonsbewind 
Standaard (geen problematische schulden): €125,53 (inclusief 21% btw)
Problematische schulden: €162,44 (inclusief 21% btw)
Opstartkosten: €709,06 (inclusief 21% btw)

Tweepersoonsbewind
Standaard (geen problematische schulden): €150,54 (inclusief 21% btw)
Problematische schulden één persoon: €172,72 (inclusief 21% btw)
Problematische schulden beide personen: €194,81 (inclusief 21% btw)
Opstartkosten: €850,63 (inclusief 21% btw)

Uitstaptarief van bewind
Eenmalig uitstaptarief alleenstaande: €266,20 (inclusief 21% btw)
Eenmalig uitstaptarief samenwonenden: €319,44 (inclusief 21% btw)

Afwijkende tarieven
Uurtarief: €84,46 (inclusief 21% btw)
Verhuizing/ontruiming/verkoop: €422,29 (inclusief 21% btw)
PGB beheer: €632,76 per jaar (inclusief 21% btw)