Klachten regelen

Klachtenregeling

RB Bewindvoering zal trachten de haar door de rechtbank opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren. Mocht u, of een betrokken organisatie menen dat zaken niet naar behoren zijn uitgevoerd, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Het gaat om een interne klachtenregeling die bedoeld is om specifieke aandacht te vragen bij RB Bewindvoering B.V. voor de door haar gehanteerde werkwijze.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen ter attentie van de heer R. Bruntink (vertrouwelijk); postadres: Postbus 190, 6980 AD Doesburg.

Mocht u er samen met uw bewindvoerder niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot de brancevereniging Horus. Zij zullen na onderzoek een beoordeling geven of uw klacht al dan niet gegrond is. Alle informatie rondom laatst genoemde procedure is hier te vinden.